Passie voor Kinderen in Kennis, Kunst en Kunde!


Kinderen gelijke kansen geven om zich te ontwikkelen en te helpen om fijne burgers te worden, is de missie van Wilgenhof. Elk kind heeft eigen mogelijkheden, we begeleiden leerlingen om het maximale uit hun eigen talenten te halen. Daarbij besteden we veel aandacht aan vakken als taal, lezen en rekenen, maar is er ook veel ruimte voor samenwerking, ICT vaardigheden, kunst en cultuur en duurzaamheid. Samen met Kinderopvang Walcheren werken wij aan een doorlopende lijn van 2 tot 12 jaar. Wij stemmen af op wat kinderen nodig hebben en anticiperen continu op wat de maatschappij van ze vraagt.

Meer over ons onderwijs

Onze
bouwstenen!

Uniek

Bij ons staan diversiteit en acceptatie centraal. We geloven in de unieke kracht van elke leerling. Iedereen is anders, dat mag en juist dat maakt ons bijzonder.

Plezier

Wij werken vanuit authenticiteit, plezier en passie.

Samen

Wilgenhof zijn we niet alleen, Wilgenhof zijn we samen.

Ontwikkeling

Bij ons staat de ontwikkeling van elke leerling centraal. We begrijpen dat de omgeving van invloed is op deze ontwikkeling. Daarom werken we nauw samen met ouders om een leerweg uit te stippelen die passend is voor elke leerling.

Veerkracht

Op Wilgenhof leren we leerlingen omgaan met ups en downs in het leven. We helpen ze om veerkrachtig te zijn door feedback te geven, doorzettingsvermogen aan te moedigen en zelf het goede voorbeeld te geven.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs