Passie voor kinderen in kennis, kunst en kunde!

Boeiend, betekenisvol onderwijs op Wilgenhof


Wilgenhof wil een school zijn waar iedereen met plezier naar toe gaat. Waar we boeiend en betekenisvol onderwijs geven met als basis onze christelijke identiteit. We hebben een duidelijk beleid op het gebied van gedrag en omgangsvormen. Wij hechten grote waarde aan een open en eerlijke communicatie. Zelfstandigheid en samenwerken zijn belangrijke onderdelen van het onderwijssysteem, net zoals Kunst en Cultuur. Wij vinden het belangrijk dat we dichtbij het kind laagdrempelig aanbod aanbieden waarbij kinderen kennismaken met cultuur en zo hun talenten op dit gebied kunnen ontdekken.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs