Gezonde school

Actieve en sportieve leerlingen

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald op het gebied van bewegen en sport. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Gezonde levensstijl

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat bewegen en sport. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in op het gebied van:

  1. Gezondheidseducatie
  2. Fysieke en sociale omgeving
  3. Signaleren
  4. Beleid

Gezond eten en drinken

Wij hebben ook het vignet Gezonde school behaald op het gebied van Voeding. Als we willen dat jongeren gezonder leven, dan is het belangrijk dat ze ook op school – waar ze een groot deel van hun tijd spenderen – gezond kunnen eten en drinken. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt het om een gezond eetpatroon te ontwikkelen Leerlingen die op school activiteiten op het gebied van voeding aangeboden krijgen, eten meer groenten en fruit dan andere leerlingen. En leerlingen met een gezondere leefstijl halen betere schoolprestaties dan leerlingen met een minder gezonde leefstijl.

Activiteiten om...

  1. Ouders te betrekken, omdat zij een belangrijke rol spelen in het voedingsgedrag van hun kind. Zij kunnen bijvoorbeeld meedenken bij het opstellen van voedingsbeleid.
  2. Aandacht te geven aan de rol van de school bij het signaleren van ongezond eetgedrag. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige geven hierbij ondersteuning bieden.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.
Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs