Kunst en Cultuur

Passie voor Kinderen in Kennis, Kunst en Kunde!

K van Kunst

Wat houdt voor ons de tweede K in, de K van Kunst? Op Wilgenhof staat cultuureducatie − als onderdeel van kennisoverdracht − centraal in ons onderwijs en kan zo een essentiële bijdrage leveren aan de vorming van flexibele mensen die zich weten te handhaven in een door snelle technologische ontwikkelingen veranderende wereld.

Kijken naar kunst

Wij vinden het belangrijk om met kinderen naar kunst te kijken. Door dit ‘beeldbeschouwen’ leert een kind anders naar het gewone kijken en wordt het creatief vermogen ontwikkeld. Aan de jaarlijkse KinderKunstWeek (KKW) doen we schoolbreed mee en we stellen de kinderen in de gelegenheid om met hun Kinderkunstbon en 10 euro een kunstwerk te kopen. Binnen de KKW zijn er mogelijkheden om met de kinderen op pad te gaan in de omgeving, naar galerie, museum of atelier.

Kunstenaars op school

Ook nodigen we kunstenaars uit op school. Tijdens de lessen beeldende vorming gaan kinderen zelf aan de slag om hun eigen creatieve processen vorm te geven. Kijken naar moderne en hedendaagse kunst kan op school iedere dag en niet alleen daar, ook thuis. Met de Kunstuitleen Op School (KOS) mogen kinderen voor 2 euro per maand een kunstwerk lenen. De keuze is groot. Alle werken die ophangen in de gangen en de kleuterhal zijn te leen.

MOS (Museum Op School) en cultuuroverdracht

Met het Zeeuws Museum en het schoolteam is overeengekomen dat we m.i.v. schooljaar 2016-2017 het project Museum op School (MOS) gaan implementeren in een doorlopende leerlijn. De groepen 3, 5 en 7 werken jaarlijks met een ‘object in de klas’ en daarna ook het museum bezoeken. Speciaal hiervoor opgeleide museumouders helpen dit project te begeleiden.

Impuls Muziekonderwijs

Op 21 mei 2015 maakte minister Bussemaker bekend dat onze school als pilot een van de eerste vijftien deelnemers is van de Impuls Muziekonderwijs. Bijna 4 jaar later is er al veel gebeurd. Alle leerkrachten geven nu wekelijks lessen uit de methode ‘Muziek moet je doen!’ en worden gecoacht door professionele muziekdocenten. Het team heeft een workshop gevolgd bij Chris Winsemius (hij heeft liedjes gecomponeerd voor o.a. Sesamstraat) van Studio “Zingkikker”. De liedjes en de verwerking van de liedjes van Zingkikker zijn een waardevolle aanvulling op onze methodes. Leden van het Middelburgs Muziekkorps zijn in alle groepen geweest en hebben de kinderen kennis laten maken met de instrumenten.

Muziekles

Om als leerkracht ook zelf goed muziekles te kunnen geven, is niet alleen geïnvesteerd in scholing, maar ook in het aanschaffen van muziekinstrumenten waarmee de lessen gegeven kunnen worden. Een nieuwe, verrijdbare muziekkast, boordevol instrumenten staat tot onze beschikking. Hiernaast is het voor kinderen mogelijk om na schooltijd, tegen geringe vergoeding, gitaarles te krijgen binnen het project ‘Eddy’s kids’. Dit is nog maar het begin van de plannen. We hopen dat veel kinderen ook zelf een instrument willen gaan bespelen, mogelijk bij het Middelburgs Muziekkorps en realiseren we misschien op termijn een schoolorkest en -koor. Van de subsidie heeft een leerkracht de opleiding Muziekspecialist afgerond en zij coacht de leerkrachten op onze school tijdens de muzieklessen.

Cultuurmenu’s

Naast de hierboven genoemde activiteiten, nemen we ook jaarlijks een cultuurmenu af via Kunsteducatie Walcheren (KEW). Binnen dit menu krijgen kinderen een gevarieerd aanbod van bijzondere projecten, theatervoorstellingen en dans.

Cultuureducatieplan

In samenwerking met KEW is een plan opgesteld, waarin een doorgaande leerlijn wordt gerealiseerd en waarin het ook gaat om deskundigheidsbevordering van de leerkrachten. Deze aanpak past binnen het beleid van de regering, waarin gestreefd wordt naar cultuureducatie met kwaliteit.Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs