Anti-pestprotocol

Voorkomen en bestrijden van pestproblematiek

Kindcentrum Wilgenhof moet een plek zijn waar kinderen, maar ook leerkrachten en ouders zich prettig, gewenst en veilig voelen. Alleen op deze manier kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. Door regels en afspraken in te voeren, deze te oefenen en duidelijk zichtbaar te maken, kunnen kinderen en volwassenen elkaar aanspreken wanneer zich ongewenste situaties voordoen.

Anti-pestprotocol

Dit anti-pestprotocol hanteren we om naar buiten zichtbaar te maken dat wij als school maatregelen nemen om pesten (preventief) te voorkomen en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat we het bestrijden van pesten een belangrijk onderwerp vinden. Ook geeft het betrokkenen houvast hoe te handelen bij pestproblematiek.

Anti-pestprotocol Wilgenhof

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs