Ziekte en verlof

Naar de dokter of vrij vragen voor gewichtige omstandigheden

Ziekmelding

Als uw kind om welke reden dan ook niet (op tijd) naar school kan komen, ontvangen wij altijd een berichtje. Horen wij niets, dan bellen wij u op. Wilt u verzoeken voor extra verzuim, bezoekjes aan specialisten onder schooltijd, zowel in het belang van uw kind als van de groep, zoveel mogelijk beperken? Het telefoonnummer van de school is 0118 - 65 02 45.

Extra verlof

Het is mogelijk om in speciale gevallen extra verlof aan te vragen. Hiervoor gelden strikte regels. U kunt deze nalezen in het aanvraagformulier voor extra verlof dat u hieronder vindt. Het ingevulde formulier dient ruim voor de aangevraagde datum op school ingeleverd te zijn. De directeur beoordeelt of de aanvraag akkoord is.


Aanvraagformulier extra verlof

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs