Praktische informatie

Regelmatig contact tussen de ouders en leerkrachten vinden wij van groot belang, omdat u en wij samen verantwoording dragen voor de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school en over algemene schoolzaken, maar ook over het welbevinden van uw kind. Een goede samenwerking tussen school en thuis is onmisbaar voor de ontwikkeling van uw kind.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs