Leerlingenraad

Ook als leerling mag je meedenken en meepraten

Rol leerlingenraad

In onze leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door kinderen uit hun eigen klas en door kinderen uit de andere klassen. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken.

Zo komen wij beter te weten wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren.
  • Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.
  • Deze groep behartigt dus de belangen van alle schoolkinderen.
  • Deze groep komt iedere maand bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd.
  • Aan de hand van de agenda worden de punten besproken.
  • Er worden notulen gemaakt van elke vergadering. Zowel de agenda als de notulen worden in de groep besproken. De agenda is belangrijk voor alle kinderen, want zo kan iedereen lezen wat de leerlingenraad gaat bespreken. De notulen zijn belangrijk, want dan kan iedereen lezen of alles wel is besproken en wat er dan allemaal besproken is.
  • Een vast punt op de agenda is mededelingen. Bij dit punt kunnen de kinderen uit de raad met zaken komen die in hun eigen klas zijn aangedragen.

Kandidaten

Elke leerling van groep 3- 8 kan zich kandidaat stellen. De leerlingenraad wordt zo samengesteld dat deze groepen in de leerlingenraad zijn vertegenwoordigd. Ieder jaar worden na de schoolvakantie verkiezingen georganiseerd. Alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 mogen hun stem uitbrengen. De stemming gebeurt geheim. De leerlingen van de raad krijgen tijdens het eerste overleg van de directeur van de school uitvoerige uitleg over hun taken en verantwoordelijkheden.

Meedenken en overleggen

De leerlingenraad is erom mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat erop school en in de klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar de idee├źn, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast brengt de school (directie, leerkrachten) agendapunten in. De leerlingenraad moet actief aan de slag om de onderwerpen die de andere leerlingen belangrijk vinden, te inventariseren. De leerlingenraad moet ook zelf in de klas navragen, welke onderwerpen bij het gezamenlijk overleg van leerlingenraad en directeur aan de orde komen.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs