Boeiend onderwijs

Boeiend en betekenisvol onderwijs op Wilgenhof

Om te kunnen garanderen dat onze manier van lesgeven aansluit bij de visie en missie van onze school en tegelijk voldoet aan de eisen die de overheid eraan stelt, kijken wij regelmatig naar de leerstof én naar de manier waarop we deze leerstof aanbieden. Zo vinden wij het belangrijk om boeiend, betekenisvol onderwijs te verzorgen. Onderwijs moet kinderen boeien, moet betekenisvol zijn.

Als kinderen namelijk begrijpen waarom ze iets moeten leren, kan de leerstof van het kortetermijngeheugen in het langetermijngeheugen worden opgenomen.

Wat dit boeiend, betekenisvol onderwijs inhoudt, is in onderstaande mindmap kort en krachtig uitgewerkt.

Het kind staat centraal

Eén van de belangrijkste onderdelen van boeiend onderwijs is het centraal stellen van het kind met al zijn mogelijkheden en talenten. Want elk kind is uniek en mag er zijn zoals hij/zij is.

De vraag is dan ook niet 'Hoe intelligent ben je, maar hoe ben je intelligent?'

Het ontdekken en ontwikkelen van de eigen talenten en deze in mogen zetten bij het leren, geeft zelfvertrouwen en draagt bij aan het steeds meer zelfstandig kunnen en durven functioneren. Het inzetten van deze talenten van kinderen speelt ook een belangrijke rol bij samenwerkend leren oftewel met een mooi woord “coöperatief leren".

Coöperatief leren

Binnen coöperatief leren staat niet de leerstof centraal maar hoe we samen met elkaar, die leerstof eigen maken: kinderen helpen elkaar, leren van én met elkaar door het inzetten van hun talenten. Binnen coöperatief leren bestaan vele samenwerkvormen waarbij ieder kind een eigen bijdrage moet leveren om samen een opdracht te behalen. Zo voelt iedereen zich verantwoordelijk voor het eindresultaat. Bij boeiend, betekenisvol onderwijs horen ook de onderdelen “samenhang oftewel systeemdenken”, “het oefenen van de hersenen oftewel hersenwerk” en het ontwikkelen van intelligent gedrag door middel van het toepassen van denkgewoonten:

Systeemdenken

Bij systeem denken laten we kinderen ontdekken dat alles uit relaties en samenhangen bestaat. Dit verruimt hun abstract denken en ze ontdekken dat iedereen op zijn/haar eigen manier naar de wereld kijkt. Ze leren onder andere niet alleen details zien maar ook het grote geheel. Ze leren oorzaak-gevolg relaties zien, gevolgen van acties op korte en lange termijn. Dit helpt hen in het beter begrijpen van die grote complexe wereld waarin ze straks als zelfstandige burger zullen gaan functioneren. We maken hierbij gebruik van allerlei modellen, bijvoorbeeld een woordspin, een mindmap waarmee ze inzicht in zaken krijgen.

Op het gebied van hersenwerk bieden we de kinderen werkwijzen aan waarbij beide hersenhelften zoveel mogelijk gestimuleerd worden. Dit om meer inzicht in de leerstof en daarmee het geleerde van het korte naar het lange termijn geheugen te krijgen. Voorbeelden van vormgevers zijn het maken van een venndiagram en een vergelijkingsstrook.

Denkgewoonten

Bij het ontwikkelen van denkgewoonten gaat het om het ontwikkelen en laten zien van intelligent gedrag.

Het gaat bij intelligentie namelijk niet alleen om het beschikken over kennis en vaardigheden, maar vooral ook om het weten hoe je met deze kennis om moet gaan. In die zin is intelligentie “weten wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen”.

We leren de kinderen hiervoor een aantal strategieën aan zoals nauwkeurig werken, doorzettingsvermogen, flexibel denken, gebruik maken van alle zintuigen. Het combineren van bovenstaande onderdelen is voor ons de kracht van boeiend, betekenisvol onderwijs. Bij het toepassen en combineren van de onderdelen gaat de leerkracht steeds uit van het lesdoel. Belangrijk bij dit alles is nogmaals dat we uitgaan van een veilig, vertrouwd klassenklimaat waar je mag zijn wie je bent. Dit alles om zo optimaal rekening te kunnen houden met aanleg, interesse, motivatie en betrokkenheid van de kinderen èn de leerkrachten.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs