Wilgenhof

Wij zijn een dynamische school die meebeweegt met de veranderingen in de maatschappij. Wij kiezen bewust voor kleinschalig onderwijs vanuit de overtuiging dat persoonlijke aandacht belangrijk is voor de ontwikkeling van elk kind. Leren gaat bij ons niet alleen over taal en rekenen, maar ook over betrokkenheid, samenwerken en communiceren met elkaar. Creatieve en kunstzinnige vakken zijn daar onderdeel van. De christelijke identiteit vormt de grondslag voor ons onderwijs. Respect en begrip voor elkaar vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling van ieder kind.

Passie voor Kinderen in Kennis, Kunst en Kunde!


Kinderen gelijke kansen geven om zich te ontwikkelen en te helpen om fijne burgers te worden, is de missie van Wilgenhof. Elk kind heeft eigen mogelijkheden, we begeleiden leerlingen om het maximale uit hun eigen talenten te halen. Daarbij besteden we veel aandacht aan vakken als taal, lezen en rekenen, maar is er ook veel ruimte voor samenwerking, ICT vaardigheden, kunst en cultuur en duurzaamheid. Samen met Kinderopvang Walcheren werken wij aan een doorlopende lijn van 2 tot 12 jaar. Wij stemmen af op wat kinderen nodig hebben en anticiperen continu op wat de maatschappij van ze vraagt.

Meer over ons onderwijs

Onze
bouwstenen!

Samen

Samen werken we aan goed onderwijs voor alle kinderen.

Inspireren

Wij werken vanuit authenticiteit, plezier en passie.

Aandacht

Er is persoonlijke aandacht voor betere leerprestaties voor alle kinderen.

Doelgericht

Wij kiezen voor bewust, cyclisch en systematisch onderwijs voor de grootst mogelijke leeropbrengst.

Ontwikkeling

Wij blijven werken aan kwaliteitsverbetering.

Duurzaam

Kinderen leren wat goed is voor onze leefomgeving en wat ze voorbereidt op de snel veranderende samenleving.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs