Identiteit

We werken vanuit waarden en met respect voor elkaar

Op Wilgenhof geven we vanuit onze Christelijke identiteit onderwijs in een veilige, uitdagende leeromgeving. Onze leerlingen bieden wij kansen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen afgestemd op de onderwijsbehoeften van alle kinderen. Wij gaan respectvol met elkaar om en hebben oog voor elkaar en de wereld om ons heen. De Bijbel is onze inspiratiebron. In onze lessen proberen we de kinderen bekend te maken met God en Zijn liefde voor ons.

Voor ons belangrijke waarden zijn

  • vertrouwen
  • rechtvaardigheid
  • naastenliefde
  • eerlijkheid
  • oprechtheid
  • behulpzaamheid

Veilige omgeving

Een veilige omgeving vinden wij essentieel voor het welbevinden van ieder kind. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Wij streven ernaar activiteiten aan te bieden waarbij kinderen zich betrokken voelen en daardoor de stap naar een volgende ontwikkelingsfase kunnen en durven maken. Vanuit geborgenheid, veiligheid, respect en vertrouwen werken wij zo aan een zo optimale ontwikkeling van onze leerlingen, goed voorbereid op een snel veranderende samenleving. Wij zien ieder kind die aan onze zorgen is toevertrouwd als een uniek persoon die wij begeleiden in de ontwikkeling tot een zelfstandig, sociaal en positief denkend mens.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs