Ouderraad

Organiseren en coördineren van leuke activiteiten

Deze raad bestaat uit een groep ouders, die zelfstandig of op verzoek van het team, een groot aantal activiteiten organiseert, ten dienste van de kinderen, de school en het onderwijs. Per klas is er een vaste ouder contactpersoon namens de ouderraad. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Marja van Elzelingen: m.vanelzelingen@onzewijs.nl of Annemieke Altena: a.altena@onzewijs.nl

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs