Missie en visie

Onze kijk op het onderwijs

Missie

Wij werken vanuit de Christelijke identiteit. We maken kinderen bewust van de normen en waarden van onze huidige samenleving, waarin kinderen opgroeien met respect voor de wereld om hen heen en deze ontdekken en leren begrijpen.

We geven betekenisvol onderwijs en stemmen zoveel mogelijk af op de individuele onderwijsbehoeften van onze leerlingen, door gebruik te maken van de talenten van ieder kind.

We streven ernaar dat leerlingen medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces en betrekken ouders/verzorgers hierbij.

Visie

Wij bieden onze leerlingen vanuit de Christelijke identiteit een rijke, uitdagende leeromgeving, waarbij het onderzoekende kind centraal staat. Wij richten ons onderwijs in aan de hand van doorgaande lijnen, waarbij wij in een cyclisch proces continu werken aan onze opbrengsten.

We werken thematisch en daarbij zoeken wij samenhang tussen alle leergebieden in een boeiende, eigentijdse leeromgeving.

De kinderen zijn verbonden met elkaar en de wereld en voelen zich daarvoor verantwoordelijk.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs