Nieuwsbrief januari 2024

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Wilgenhof,

Hier is dan de allereerste nieuwsbrief van het jaar 2024!

De tijd vliegt voorbij en er is de afgelopen paar weken na de vakantie weer heel veel gebeurd. Het team van Wilgenhof heeft de afgelopen weken weer alles gedaan om uw zoon en/of dochter het onderwijs te geven wat hij of zij nodig heeft! Vrijdag krijgt gaan de rapporten mee naar huis, iets om naar uit te kijken en thuis samen te gaan bekijken.

In deze nieuwsbrief kunt u onder andere meer lezen over de uitkomst van de oudertevredenheidsmeting en het vakantierooster voor het schooljaar 2024-2025. U kunt de nieuwsbrief openen via deze link.

Ik wens u veel leesplezier en een fijne dag!

Hartelijke groeten,

Marieke Groeneveld

Directeur Wilgenhof

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs