Nieuwsbrief april 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Wilgenhof,

Hierbij de nieuwsbrief van de maand april 2022.

Deze nieuwsbrief staat weer vol met leuke activiteiten en fijne informatie om te lezen!

Ik wens u veel leesplezier!


Hartelijke groeten,

Namens het team en de MR,

Marieke Groeneveld

Directeur Wilgenhof

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs