Nieuwsbrief augustus 2021

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Een nieuw schooljaar is aangebroken!

Hierbij de allereerst nieuwsbrief van dit schooljaar!

Ik wens u veel leesplezier!

Hartelijke groeten,

Namens het team en de MR,

Marieke Groeneveld

Directeur Wilgenhof

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs