Nieuwsbrief januari 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Wilgenhof,

Hierbij de eerste nieuwsbrief van het jaar 2022!

Zeker weer het lezen waard!

U kunt in deze nieuwsbrief onder andere lezen over de IEP toetsen, het vakantierooster 2022-2023, IMC Basis en de huidige Coronamaatregelen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u nog een fijne dag!

Hartelijke groeten,

Namens het team en de MR

Marieke Groeneveld

Directeur Wilgenhof

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs