Nieuwsbrief juli 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.

Namens het team dank ik u heel hartelijk voor dit schooljaar en wensen wij u en uw gezin een hele fijne zomervakantie toe!

Hartelijke groeten,

Namens het team en de MR,

Marieke Groeneveld

Directeur Wilgenhof

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs