Nieuwsbrief oktober 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij de nieuwsbrief van de maand oktober.

Deze nieuwsbrief zit vol met informatie, waaronder informatie over:

- wandelen voor water

- schoolfruit en schoolmelk

- allerlei leuke activiteiten voor uw kinderen

- een oproep van de ouderraad

....en nog veel meer!

De nieuwsbrief kunt u hier vinden.

Ik wens u heel veel leesplezier!

Hartelijke groeten,

Namens het team en de MR

Marieke Groeneveld

Directeur Wilgenhof

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs