Nieuwsbrief september 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij de nieuwsbrief van de maand september.

Deze nieuwsbrief zit vol met informatie, waaronder informatie over:

- de nieuwe regels rondom Corona

- afspraken rondom het gebruik van Parro

- allerlei leuke activiteiten voor uw kinderen

- een oproep van de ouderraad

....en nog veel meer!

De nieuwsbrief kunt u hier vinden.

Ik wens u heel veel leesplezier!

Hartelijke groeten,

Namens het team en de MR

Marieke Groeneveld

Directeur Wilgenhof

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs