Nieuwsbrief december 2023

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2023.

Met de kerstdagen en het komende nieuwe jaar voor de deur, kijk je vaak even terug.

Wat zijn er weer vele mooie momenten geweest.

Ook momenten waarop we elkaar nodig hadden. Niet alleen om er voor elkaar te zijn toen dat, om welke reden dan ook, nodig was.

Maar zeker ook om samen het onderwijs voor alle leerlingen vorm te mogen geven.

Bedankt voor het vertrouwen dat u in 2023 in ons hebt gehad!

Wij wensen u en allen die u lief zijn fijne feestdagen en een voorspoedig 2024!

De nieuwsbrief van december kunt u hier vinden.

We wensen u veel leesplezier!

Hartelijke groeten,

Namens het team en de MR van Wilgenhof

Marieke Groeneveld

Directeur Wilgenhof

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs