Nieuwsbrief oktober 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij alweer de derde nieuwsbrief van dit schooljaar!

Terugkijkend op de afgelopen periode maakt mij blij; schoolreizen, kamp groep 8, kinderboekenweek, ouder-kindgesprekken, ateliermomenten en de opening van de kinderboekenweek en een herfstvakantie waarvan genoten is.

Zoveel mooie dingen die we, natuurlijk naast het geven van alle andere vakken, samen met uw kind(eren) en met u hebben mogen doen!

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, wens u veel leesplezier en wens u nog een fijne dag!

Hartelijke groeten,

Marieke Groeneveld

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs