Nieuwsbrief september 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Wilgenhof,

Hierbij de nieuwsbrief van september 2022!

Deze nieuwsbrief is gevuld met allerlei soorten informatie, leuke activiteiten en vooral met zaken die wij op Wilgenhof doen!

Wilt u deze nieuwsbrief goed lezen?

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u nog een fijne dag!

Hartelijke groeten,

Namens het team en de MR,

Marieke Groeneveld

Directeur Wilgenhof

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs